Dacă locuieşti în străinătate şi eşti pensionar, trebuie neapărat să completezi acest formular. Obligatoriu dacă vrei să primești pensia!

Vestea momentului despre pensii! Potrivit informațiilor oferite de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), acești pensionari trebuie să completeze un anumit formular dacă doresc să primească în continuare banii.

Sunt vizați românii care au domiciliul în afara țării. Așadar, persoanele care cer ca pensia să le fie livrată la o adresă din afara României trebuie să transmită mai întâi un formular către Casa de Pensii.

Autoritățile anunță că acest pas este important pentru evitarea efectuării unor plăți necuvenite către beneficiarii nerezidenți în România, a căror situație s-a modificat, cu efecte asupra obligației casei teritoriale de pensii competente de a achita drepturile de pensie și/sau alte drepturi care se stabilesc și se plătesc de către acestea.

Formularul pe care acești români trebuie să-l completeze

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), acest formular poartă numele de „certificat de viață” și poate fi descărcat de pe site-ul oficial al instituției.

Amintim că acest document reprezintă dovada în baza căreia se continuă plata drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenți. De asemenea, autoritățile anunță că acest document trebuie transmis în luna noiembrie a anului în curs.

Mai mult decât atât, acest document trebuie emis în dublu exemplar și transmis către casa teritorială de pensii competentă beneficiarilor nerezidenți, în versiune bilingvă, utilizându-se, alături de limba română, o limbă de circulație internațională. Pe site-ul oficial se află trei variante ale acestui certificat de viață: română – engleză, română – germană și română – franceză.

Modalitatea de completare a formularului

Autoritățile mai spun că un exemplar al certificatului de viață va rămâne la casa teritorială de pensii competentă, însoțit de dovada comunicării beneficiarului nerezident – confirmare de primire sau recomandată.

În plus, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) mai spune și cum ar trebui completat acest formular. Potrivit instrucțiunilor de pe site-ul oficial, certificatul de viață este completat în Partea A de către casa teritorială de pensii competentă, precizându-se data limită de restituire a certificatului de viață către beneficiar.

De asemenea, beneficiarul nerezident trebuie că completeze Partea B a certificatului de viață, în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului de ședere permanentă și de a-l transmite casei teritoriale de pensii competente până la data menționată în Partea A.