Alfabetizarea digitală și educația non-formală oferă șanse reale pentru incluziunea copiilor din medii defavorizate

Peste 100 de copii din comunitățile dezavantajate din Baia Mare au fost incluși în activități educative și de socializare prin Proiectul „Împreună Reușim”, implementat de Fundația de Voluntari Somaschi, cu sprijinul Fundației Orange, prin programul “Susține un ONG”.

Baia Mare, 14.02.2024 – Proiectul „Împreună Reușim” a reunit timp de șase luni, voluntari, specialiști și copii din familii defavorizate din zona Craica. Cei peste 100 de copii care provin din familii predominant rome, au participat la o serie de activități menite să le cultive abilitățile esențiale de viață. Prin ateliere captivante, participanții au dobândit abilități digitale esențiale, au învățat să rezolve sarcini uzuale cu ajutorul tehnologiei, și astfel și-au lărgit perspectivele pentru o viață mai bună. Proiectul a inclus ateliere de alfabetizare digitală, sesiuni captivante despre igienă și alegeri alimentare sănătoase. Informațiile împărtășite le-au oferit participanților ocazia de a dobândi cunoștințe valoroase.

Procesul de alfabetizare digitală este un pas esential către eliminarea barierelor de acces la educație și promovarea unei societăți mai incluzive. „Credem cu tărie că alfabetizarea digitală este un catalizator pentru incluziunea socio-economică. Prin împărtășirea acestor abilități, ne propunem să echipăm acești copii cu instrumente utile, care să depășească limitele și să deschidă calea pentru oportunități mai mari. Zona defavorizată și mediul în care aceștia trăiesc, poate reprezenta o barieră, însă tocmai acesta este farmecul tehnologiei, de a apropia oamenii, de a le face viața mai usoară și de a le oferi acces spre o altă lume mai incluzivă.”, a declarat Bogdan Ilutiu, reprezentant al Fundatiei de Voluntari Somaschi.

Dincolo de educația tradițională, abordarea holistică a proiectului (abilități de viață, igienă, educație pentru sănătate și vizite la diferite firme și instituții) a dus la crearea de noi oportunități pentru tinerii din proiect.

Colaborarea dintre Fundația Somaschi și Fundația Orange s-a dovedit esențială în atingerea obiectivelor proiectului. Combinând resursele și expertiza, ambele organizații au avut un impact semnificativ asupra vieții acestor copii, alături de sprijinul susținut oferit de voluntari, sponsori și alti parteneri.

Privind în viitor, Fundatia Somaschi și Fundatia Orange rămân angajate în inițiative care înlătură barierele sociale și ridică comunitățile marginalizate, punând accent pe alfabetizarea digitală și educația holistică, pentru a contribui la un viitor mai incluziv și mai prosper.

Fundația de Voluntari Somaschi este o organizație non-guvernamentală care își desfășoară activitatea din 1997, ocupându-se în mod direct de sprijinirea copiilor și tinerilor cu vârste între 8 și 25 ani care au probleme sociale, situații de viață precare, orfani, copiii străzii și alte categorii de copii și tineri care au nevoie de ajutor. https://www.facebook.com/fundatiadevoluntarisomaschi/

Fundația Orange este o organizație non-profit care se implică în viața comunității prin realizarea de proiecte de filantropie menite să aducă schimbări pozitive în viața persoanelor dezavantajate. Din anul 2012, Fundația Orange a investit peste 6 milioane de euro în cadrul programelor ce susțin dezvoltarea comunităților vulnerabile și integrarea persoanelor defavorizate, prin promovarea și implementarea tehnologiei și a metodelor digitale în proiecte de educație, cultură și incluziune socială. Pentru detalii vizitați www.fundatiaorange.ro