Conferința de reorganizare și informare a Consiliului Consultativ al Agenției Naționale pentru Romi, 19-21 iunie 2022

Agenția Națională pentru Romi a organizat perioada 19-21 iunie 2022, la Sinaia, o reuniune de lucru cu reprezentanții organizațiilor societății civile rome și pro-rome, participante la Consiliul Consultativ al ANR. Scopul reuniunii a fost de a reorganiza Consiliul Consultativ al Agenţiei Naţionale pentru Romi-ANR, structură aflată în subordinea Guvernului României, ca şi grup de consultare în procesul de eficientizare a activităţii ANR şi a politicilor de incluziune a romilor.

Din Consiliul Consultativ fac parte reprezentanţi ai societăţii civile care vor sprijini atât procesul de implementare, monitorizare și evaluare a politicilor publice pentru romi de la nivel județean și național, cât și procesul de implementare a noii Strategii de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Rome pentru perioada 2022-2027. Membră în Consiliul Consultativ al ANR este si băimăreanca Loredana Mihaly, activist la nivel local si judeţean. La întâlnire au participat reprezentanţi ai comunităţilor rome, dar şi reprezentanţi romi din Ministerul Educaţiei, Centrul Naţional de Cultură al Romilor, Partida Romilor, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, reprezentanţi ai Băncii Mondiale.