Incluziunea socială a persoanelor din ZUM în Municipiul Baia Mare

La sfârşitul lunii mai, în Baia Mare a avut loc evenimentul  „MASĂ ROTUNDĂ – INCLUZIUNEA SOCIALA A PERSOANELOR DIN ZUM”, organizat de Asociaţia GAL Baia Mare, o întâlnire benefică în care s-au pus în discuţie problemele cu care se confruntă  persoanele din zonele marginalizate ale oraşului, în special cele din domeniul educaţiei şi social.

La eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, respectiv Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, reprezentanţi ai unităţilor şcolare „Vasile Alecsandri” şi „Simion Bărnuţiu”, Grădiniţa Nr. 4, ONG-uri, Young Roma Maramures, Somaschi si reprezentanti din cadrul Comitetelor Civice de Cartier formate de GAL Baia Mare în cadrul proiectului care vizează şi incluziunea socială a persoanelor din zonele urbane marginalizate.

Problemele cu care se confruntă locuitorii din zonele urbane marginalizate au fost principalele teme de discuţie, în special cele legate de educaţia copiilor din aceste zone, respectiv gradul ridicat de absenteism în rândul copiilor, cauzele, segregarea şcolară şi calitatea actului educaţional la clasele segregate.