Cât mai sunt valabile buletinele expirate?

Românii ale căror cărți de identitate au expirat în ultimii doi ani, pe timpul stării de alertă, când valabilitatea lor a fost prelungită, pot să le schimbe până pe 7 iunie 2022.

Cărţile de identitate cu termen de valabilitate expirat în perioada 1 martie 2020 – 7 martie 2022 sunt valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de alertă, a anunţat miercuri directorul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Aurel-Cătălin Giulescu.

„Invităm cetăţenii să se informeze cu privire la programul de activitate al serviciului public comunitar de evidenţa persoanelor de la locul de domiciliu, inclusiv prin accesarea informaţiilor existente pe website-urile primăriilor în subordinea cărora aceste servicii publice funcţionează. Pentru evitarea prezentării în acelaşi timp a unui număr mare de cetăţeni la sediile serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor, recomandăm accesarea, acolo unde acestea există, a platformelor de programare online sau telefonice pentru depunerea cererilor pe întreaga perioadă de 90 de zile, începând cu data de 9 martie”, a spus Aurel-Cătălin Giulescu.

Directorul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a informat că în prezent se mai află în circulaţie  387.000 de cărţi de identitate expirate.

„Aproximativ 111.000, deci un sfert din numărul acestor documente a expirat în lunile ianuarie, februarie şi în prima săptămână din martie ale acestui an. Aproximativ 202.000 au expirat în anul 2021 şi 74.000 sunt expirate în anul 2020. Pe evaluările pe care le-am făcut în ultimele două săptămâni, cifra scade cu un interval de 4.500 – 5.000 de cărţi de identitate în fiecare săptămână”, a precizat Giulescu.

Şeful Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a menţionat că termenul de eliberare a cărţii de identitate este de 30 de zile.

„Termenul de eliberare a cărţii de identitate este de 30 de zile cu posibilitatea prelungirii acestui termen de către şeful Serviciului Public Comunitar în situaţii justificate cu încă 15 zile. Pentru situaţii de excepţie, în baza unor cereri adresate şefilor serviciilor publice comunitare, acest termen poate fi redus tocmai pentru a răspunde necesităţilor pe care cetăţenii le pot avea. Actul de identitate prezent se lasă în posesia titularului până la eliberarea noului document de identitate”, a precizat sursa citată.

Acte necesare pentru eliberarea cărţii de identitate, la expirarea termenului de valabilitate

1. cerere tip de eliberare a actului de identitate, se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu de către solicitant (se listează pe o singură foaie A4, față-verso sau se obţine de la birourile de evidență și aceasta se completează cu majuscule);

2. actul de identitate şi cartea de alegător dacă este cazul;

3. certificatul de naştere în original şi copie;

4. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor în original și copie;

5. hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă / certificatul de divorţ și convenția privind încredințarea minorului, în cazul persoanelor divorțate, în original şi copie;

6. certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor în original si copie;

7. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, în original si copie;

8. documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu în original şi copie (sau extras de carte funciară emis cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii cererii);

9. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 Lei.