Toate fişele de proiecte depuse de GAL Baia Mare au fost avizate

Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Baia Mare” anunţă că, la această dată, toate fişele de proiecte asupra intervențiilor pe baza cărora se vor dezvolta viitoarele proiecte POR sau POCU depuse spre finanțare în etapa III a mecanismului DLRC, au fost avizate de către Comitetul Comun de Selecţie Restrâns format din reprezentanţi ai structurilor implicate în gestionarea POR şi POCU, aflat sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene.

Până la finalul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, GAL Baia Mare va asigura complementaritatea între intervențiile FEDR (POR) și intervențiile de tip FSE (POCU) conform SDL selectate în cadrul etapei a II-a a mecanismului DLRC.