ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ BAIA MARE LANSEAZĂ APELUL 3 DE FIȘE DE PROIECTE POR/GALBAIAMARE/2021/9/3/OS9.1

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate
din mediul urban
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)
OBIECTIV SPECIFIC 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială, prin măsuri integrate

Intervențiile lansate din SDL aprobată:

 1. Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL” – construcție / dotare – echipare / amenajare
  zonă limitrofă (spații verzi, locuri de joacă, teren de sport);
 2. Extindere/ Reorganizare – Centrul Social Multifunctional de tip Azil de Noapte si regenerare urbana in zona verde adiacenta;

Rezultate așteptate:
• Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri
integrate.
• Reabilitarea sau renovarea clădirilor publice sau comerciale în zonele urbane
• Crearea sau reabilitarea de spații deschise în zonele urbane

Prezentul apel este cu termen limită de depunere
Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte: 18.10.2021, ora 08:00
Data și ora de închidere a depunerii de fișe de proiecte: 16.11.2021, ora 16:00

Locația de depunere a fișelor de proiecte: Dosarul fișei de proiect se depune de către solicitant
la sediul GAL Baia Mare, bd. Unirii, nr.19, loc. Baia Mare, jud. Maramureş. Fișele de proiecte vor
putea fi depuse zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00.

Solicitanţi eligibili:

 1. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Baia Mare
 2. Parteneriate Municipiul Baia Mare, lider de parteneriat – și furnizori publici și privați de
  servicii sociale – acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime în domeniu de cel puţin
  un an, înainte de depunerea proiectului – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii
  sociale (obligatoriu în cazul centrelor comunitare integrate – CCI medico-sociale)

În cadrul apelului, un solicitant eligibil poate depune una sau mai multe fișe de proiect.

Bugetul apelului
Alocarea financiară este de 585.100 euro.

Pentru vizualizarea GHIDULUI SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A
FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL BAIA MARE, ÎN
CADRUL SDL – ETAPA A III-A A MECANISMULUI DLRC
şi a Anexelor aferente acestui apel de
fișe de proiecte, accesaţi site-ul www.galbm.ro.
Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiecte, să consultați periodic
pagina noastră de internet pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor specifice,
precum și alte comunicări/clarificări.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Asociației GAL Baia Mare, bd. Unirii, nr.19, loc.
Baia Mare, jud. Maramureş, de luni până vineri în intervalul orar 08.00 – 16.00, precum și la
adresa de email: asociatia.galbm@gmail.com sau telefon 0770.198.367.

Manager Proiect – Frasin Cristina

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Capital Uman 2014-2020,

Cod SMIS 2014+ 127124