ANUNȚ PUBLIC

Privind solicitarea de emitere a autorizației integrate de mediu care va fi depusă la Agenția de Protecție a Mediului Maramureș, Baia Mare, str. Iza nr. 1A de către SC SVOPIG FARM SRL, situat în orașul Ulmeni, localitatea Mânău, nr. 58, județul Maramureș, în scopul desfășurării activității cod CAEN 0146 – Creșterea porcinelor, prevazută în anexa 1 din Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale la cap. 6.6 b) „Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30kg)”. Solicitarea de emitere a autorizației integrate de mediu se referă la: extinderea activității existente de creșterea porcinelor.


Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită emiterea autorizației integrate de mediu pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul APM Maramureș.


Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul APM Maramureș sau electronic la adresa de e-mail a APM: office@apmmm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la data apariției ultimului anunț.