În luna ianuarie: 2,01% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Maramureș

La sfârșitul lunii ianuarie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș erau înregistrați 3.991 șomeri (din care 2.062 femei), rata șomajului fiind de 2,01%.

Comparativ cu luna decembrie 2020, când rata șomajului a fost de 2,36%, în această lună indicatorul a scăzut cu 0,35 pp.

Din totalul de 3.991 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Maramureș, 2.325 sunt beneficiari de îndemnizaţie de şomaj. Dintre șomerii care beneficiază de îndemnizație de șomaj, 1.794 de șomeri provin din muncă  și 384 sunt absolvenți de învățământ, promoția 2020.  De asemenea din totalul șomerilor înregistrați, 1.666 sunt înregistrați ca și șomeri neîndemnizați.

În funcție de mediul de rezidenţă, 2.232 șomeri provin din mediul urban și 1.759 șomeri sunt din mediul rural.

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Maramureș (32 %), urmat de cei cu studii profesionale (19 %), iar 18 % dintre șomeri au studii gimnaziale . Șomerii cu studii gimnaziale reprezintă 18 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 10 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.543 persoane sunt foarte greu ocupabile, 1.283 greu ocupabil, 909 mediu ocupabile, iar 256 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul județului Maramureș sunt afișate pe pagina de internet A.J.O.F.M.  Maramureș la adresa www.anofm.ro/Maramures.